Political in Google Earth

posted on 02 Jun 2010 03:21 by fearlessdiary in Writing

ไม่กี่นานก่อนการเดินทาง ข้าพเจ้ามีโอกาสส่องดูหมู่เกาะฮาวายผ่านโปรแกรม Google Earth ทำให้แจ้งประจักษ์ว่า กลุ่มแผ่นดินในมหาสมุทรแปซิฟิกแห่งนี้เป็นเพียงยอดภูเขาที่น้ำทะเลท่วมไม่ถึง จากนั้นจึงตระหนักสืบไปว่า เราเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กกระจ้อยน้อยนิดในจักวาลอันไพศาล


ข้าพเจ้าไม่ใช่คนแรกที่คิดแบบนี้ 
ชาร์ล ดาวิน กาลิเลโอ ลีโอนาโด ดาวินชี และอีกหลายใครก็คงจะเคยคิดเช่นเดียวกัน หากมนุษย์ทุกรูปนามได้มาเห็นมุมนี้อย่างสม่ำเสมอ ความรุนแรงครั้งแล้วครั้งเล่าในประวัติศาสตร์การเมืองไทยคงไม่เกิดขึ้น และข้าพเจ้าเชื่อเป็นแม่นมั่นว่าจะอุบัติขึ้นอีกซ้ำๆซากๆในอนาคต

 

 

 

ญาติผู้พี่ของข้าพเจ้าเคยเล่าให้ฟังว่า เมื่อครั้งที่คอมมิวนิสต์ในประเทศไทยยังชุกชุม เขาเคยเข้าไปศึกษาอยู่ในป่าระยะหนึ่งแต่สุดท้ายก็เอาใจออกห่าง เพราะเกิดความคิดขึ้นมาว่า หากเราทำการปฏิวัติจนได้อำนาจมาแล้วจะเอาอำนาจนี้ไปให้ใคร? เพราะกลุ่มคนที่จะมาบริหารอำนาจนี้ก็เป็นคนธรรมดาที่ยังมีกิเลสหนา อีกทั้งยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับการลดละความโลภความโกรธ ความหลงที่มีอยู่ในตน ซึ่งกิเลสทั้งสามนี้เองที่เป็นต้นเหตุนำหายนะมาสู่ชาติบ้านเมือง แล้วเราจะทำอย่างไร?

 

 

 

ข้าพเจ้าขอเสนอให้ผู้ฝักใฝ่สันติสุขทุกท่านจงตอบคำถามนี้เร็วพลัน--เราเกิดมาบนโลกนี้ทำไม? หากพบคำตอบที่ถูกต้อง สยามชนรวมทั้งพลเมืองของโลกจะประสบสุขสันต์ทุกทิวาราตรี และคำตอบของข้าพเจ้าสำหรับคำถามนี้ก็คือ เราเกิดมาเพื่อแสวงหาความสุขที่จะอยู่กับเราไปนานแสนนาน ความสุขที่ว่านี้มีพื้นฐานมาจากความสงบ ซึ่งแตกต่างจากความสุขที่มาจากการครอบครองหรือตอบสนองความต้องการผ่านวัตถุอย่างน่าอัศจรรย์
 

เมื่อสยามชนทุกระดับของสังคมร่วมกันปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อความสุข ไม่ช้าก็เร็ว ไม่เร็วก็ด่วน เราจะมีทั้งผู้นำและผู้ตามที่รู้เท่าทันโลก ทั้งโลกภายนอกและโลกภายใน เมื่อนั้นชาติไทยจึงจะร่มเย็น คงไม่ง่ายเหมือนคลิ๊กเม้าส์หมุนดาวเคราะห์ตะปุ่มตะป่ำสีฟ้าในGoogle Earth แต่ถ้าอยากอยู่ร่วมโลกกันโดยไม่หวาดระแวง นี่เป็นเพียงทางเลือกเดียว!

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet