Proof

posted on 09 Jun 2010 05:41 by fearlessdiary in USA

เมื่อรับชมและรับฟังคลิปวิดีโอดาวหางชนโลกจาก YouTube ข้าฯก็เชื่อมด้วยการล่มสลายทางอารยธรรมของชนเผ่ามายา ระเรื่อยมาถึงการล่มสลายทางเศรษฐกิจของประเทศอาเจนตินา เท่านั้นยังไม่พอ ฟอร์เวิร์ดเมล์เกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองจากสยามประเทศที่ข้าฯหมักบ่มไว้ตลอด 4 เดือนที่มาพำนักในอเมริกา ก็ถูกเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาพิจารณาประกอบกับเนื้อหาจากไฟล์ pdf ของหนังสือ “กรรมของคนไทย ทำกันไว้เอง
(ถึงเวลาต้องแก้กรรมกันเสียที)” ผลงานของพระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์
(ป.อ.ปยุตฺโต) ทำให้ข้าฯสรุปความคิดเห็นของตัวเองออกมาเป็นข้อๆได้ดังนี้

 

 

 

1.พระมหากษัตริย์ที่ทรงดำรงพระองค์อยู่ในทศพิธราชธรรมทรงเป็นพระมหากษัตริย์
ที่ยิ่งใหญ่ ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

2.บุคคลผู้มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป จึงสมควรได้รับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

3.สิ่งใดเป็นเหตุให้บุคคลากรทางการเมืองของไทยล้าหลังทางศีลธรรม? เท่าที่พิจารณาได้ตอนนี้มีอยู่สองประการ

3.1 ครอบครัว : คำปรามาสที่รุนแรงคำหนึ่งในสังคมไทยก็คือ “ลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอน” แสดงให้เห็นว่าครอบครัวมีส่วนรับผิดชอบโดยตรงต่อพฤติกรรมของบุตรหลานที่อยู่ในความดูแลของตน

3.2 การศึกษา : ระบบการศึกษาในปัจจุบันไม่ได้่ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังด้านคุณธรรมมากพอที่จะทำให้บุคคลเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

4.นักกิจกรรมถามพระอาจารย์ท่านหนึ่งว่า สังคมทุกวันนี้วุ่นวาย พระจะมีส่วนช่วยเหลืออย่างไร? พระอาจารย์ตอบว่า “สังคมวุ่นวายเพราะคนเห็นแก่ตัวพระควรเป็นตัวอย่างของคนที่ไม่เห็นแก่ตัว”

 

 

ภาษาปะกิตคำพัลวัน : Tongue in cheek =  อมยิ้ม

 

Comment

Comment:

Tweet

เห็นด้วยกับข้อสรุปที่ว่ามาครับbig smile

#1 By Clepsydra:: on 2010-06-09 21:30