ความดี (จากบทสัมภาษณ์ตอนที่ 1)

 - ความดีมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลมากๆเลย แล้วมันก็เป็นอัตวิสัยมากๆ ดีสำหรับเราอาจจะไม่ดีสำหรับคนอื่น

- วัฒนธรรมของแต่ละสังคมเรื่องความดียังไม่เหมือนกันเลย

 

 

ข้อพิจารณาจาก พระธรรมเทศนาเรื่อง “ดี-ชั่ว แบบไหนมีจริง แบบไหนไม่มีจริง ตอนบุคคล” ชุดทันโลกถึงธรรม 2548 (นาทีที่ 06:09 -11:09) โดย พระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต)

คำว่าดี-ชั่วในภาษาไทยเมื่อนำมาใช้จะทำให้เกิดความสับสน (เช่นพูดว่า ความเหงาเป็นความชั่ว) เพื่อความชัดเจนเป็นการเป็นงานเราจึงใช้คำอีกคู่หนึ่ง ในภาษาบาลีคำว่าดี-ชั่ว จะใช้คำว่ากุศล-อกุศล และคำว่า บุญ-บาป หลักทางพุทธศาสนาถือว่ากุศล-อกุศลเป็นสภาวะ หมายถึงความมีอยู่จริงของมันเอง และสภาวะนี้เกิดขึ้นในจิตใจ เช่นความเหงา ความหดหู่ ความท้อแท้ ซึ่งจัดเป็นอกุศล เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันไม่เกื้อกูลต่อชีวิตจิตใจ นี่คือความเป็นอกุศล หรือความร่าเริงเบิกบาน ความเมตตา ความปรารถนาดี เกิดขึ้นในใจ เมื่อเกิดขึ้นในจิตใจแล้วจิตใจก็สบาย ระบบกล้ามเนื้อผ่อนคลาย เลือดลมดี หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส อย่างที่พูดกันว่าคนมีเมตตาจะแก่ช้า ตรงข้ามกับความโกรธที่เป็นอกุศล เมื่อเกิดขึ้นในจิตใจแล้วทำให้จิตใจขุ่นมัวเศร้าหมอง ร้อนรุ่ม เครียด กระวนกระวาย แล้วก็มีผลต่อชีวิต แม้แต่ร่างกายก็เกร็ง เครียด หน้าตาจะเหี่ยวย่นไวอย่างนี้เป็นต้น กุศล-อกุศล ทางพระท่านถือที่นี่

ส่วนระดับที่ออกมาสู่สังคมเป็นอีกชั้นหนึ่ง เป็นเรื่องความสัมพันธ์เชิงเหตุปัจจัย เมื่อมีความเมตตาแล้ว จิตใจก็เบิกบาน เย็น ผ่อนคลาย เกื้อกูลต่อชีวิตจิตใจของตนเอง แล้วก็เกื้อกูลต่อการแสดงออก ทำให้เกิดการช่วยเหลือกัน เป็นผลดีที่สืบเนื่อง แต่โดยสภาวะก็คือมันเกิดขึ้นที่ไหนมันก็เกื้อกูลต่อที่นั่น ไม่ต้องไปรอดูที่อื่น ฉะนั้นท่านจึงถือเป็นเรื่องธรรมชาติ เพราะพวกสภาวะจิตเหล่านี้ที่เราเรียกว่าอารมณ์ หรืออะไรก็ตาม มันเป็นสภาวะที่มีจริงทางจิตใจ เมื่อมันเกิดขึ้นมันก็ส่งผลต่อชีวิตจิตใจ แล้วเข้าสู่ระบบเหตุปัจจัยทันที

 

Comment

Comment:

Tweet

มาทำจิตใจให้ชื่นบานเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตากันนะเจ้าคะ,สาธุ สาธุ สาธุbig smile

#3 By ตรีชฎา (118.172.50.9) on 2010-10-19 08:22

ดีของเรา ดีของเขา ไม่เท่ากัน ชั่วของเรา ชั่วของเขา ก็ไม่เท่ากันอีกเหมือนกัน บางทีเราก็หลงลืมจนคาดหวังเก้อบ่อยๆนะคะ ถ้ารู้เท่าไม่ทัน sad smile

#2 By onnsy on 2010-10-07 13:50

อย่างนี้นี่เอง สาธุค่ะ -/\-

#1 By ^_^ (110.164.36.29) on 2010-10-07 00:01