อเมริกันประมาณนี้

posted on 31 Oct 2011 02:36 by fearlessdiary in USA


ไม่มีอารยธรรมใดจะอยู่รอดไปได้นานเมื่อ…

เด็กหญิงอายุ 12 ปีก็มีลูกแล้ว

เด็กอายุ 15 ปีฆ่าตัวตาย

เด็กอายุ 17 ปีตายด้วยโรคเอดส์

เด็กอายุ 18 ปีเรียนจบไฮสคูล(มัธยมปลาย)แต่อ่านประกาศนียบัตรที่ตนเพิ่งได้รับไม่ออก

 

Newt Gingrich

ประธานสภาผู้แทนราษฎรประเทศสหรัฐอเมริกา

จากหนังสือ To Renew America


 

สังคมไทยเป็นสังคมที่แทบจะถือได้ว่าไม่มีวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เลย วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไร วัฒนธรรมวิทยาศาตร์ก็คือวิถีชีวิตจิตใจของมนุษย์หรือผู้คนที่มีความใฝ่รู้ คิดอะไรเป็นเหตุเป็นผล ไม่เชื่อง่าย ไม่หลงงมงาย ชอบค้นคว้า ชอบพิสูจน์ทดลอง พบอะไรแล้วพยายามวิเคราะห์องค์ประกอบสืบสาวหาเหตุปัจจัยให้เข้าถึงความจริงให้ได้ ลักษณะอย่างนี้ถ้าเกิดมีขึ้นเป็นนิสัยจิตใจของผู้คนเราเรียกว่ามีวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ สภาพนี้สังคมไทยมีไหม พูดได้ว่าแทบตรงข้ามเลย เราไม่มีวัฒนธรรมวิทยศาสตร์ ผู้คนชอบเชื่ออะไรง่ายๆ หลงงมงาย ตื่นข่าว ใช้เทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลก็ไม่เป็น ถ้าอย่างนี้แล้วฐานเราเสีย เราจะแย่กว่าเขา อเมริกายังมีวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์อยู่พอสมควร

 

พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต)

จากหนังสือ ไอทีภายใต้วัฒนธรรมแห่งปัญญา

 

 

ชาวอเมริกันที่บอกว่าตนเป็นชาวพุทธ: 1,600,000

ผู้ที่บอกว่าตนมีโอกาสสนทนากับอาจารย์สอนพุทธศาสนาอย่างน้อย 2-3 ครั้งต่อปี: 5,000,000

ผู้ที่บอกว่าตนฝึกสมาธิแนวพุทธ: 6,000,000

ผู้ที่บอกว่าตนอ่านหนังสือพุทธศาสนา: 7,000,000

ผู้ที่บอกว่าพุทธศาสนามีอิทธิพลสำคัญต่อแนวความคิดทางศาสนาและจิตวิญญาณของตน: 28,300,000

 

Source: The first figure is from the Pew Religious Landscape Survey 2007. The next there are from the Purdue Social Research Institute Survey 2009. The final figure is from the Religion and Diversity Survey 2003, “Buddhists and Buddhism in the United States: The Scope of Influence” by Robert Wuthnow and Wendy Cadge, Journal for the Scientific Study of Religion, 2004, 43:363-380.

 

แปลจากนิตยสาร Buddhadharma Volume 10, Number 1, Fall 2011

Comment

Comment:

Tweet

ผมนวดให้ครูบาฮาดบ่อยครับ^^พระอาจารย์กลับมาผมก็โปรแล้วครับ^/|\^confused smile

#11 By ทิตต๋อง (110.169.155.50) on 2011-11-21 23:17

ฝึกนวดแผนไทยไว้ได้เลยนะทิดต๋อง

#10 By เปสโลภิกขุ on 2011-11-15 02:59

วันเพ็ญ เดือนสิบสอง น้ำก็นอง เต็มตลิ่ง ^__^

#9 By ^_^ (110.168.147.222) on 2011-11-10 21:37

เดี๋ยวนี้ ... เห็นสังคมไทยแล้วปลงเลย เฮ้อ ~sad smile

#8 By Worldlife on 2011-11-04 22:31

นมัสการครับ อาจารย์โต้ ^/|\^ คิดถึงครับอาจารย์อยากอุปฐาก^^

#7 By ทิต ต๋อง (115.87.18.115) on 2011-11-03 11:17

นมัสการครับ ไม่ได้เข้ามานานเลย sad smile

#6 By i'am-toontoon on 2011-11-01 19:50

อายุ 17 อีกปีเดียวจะเรียนจบ

แต่ดันเป็นเอดส์ตายก่อน

ไม่ไหวจริงๆ

cry

#5 By PC on 2011-10-31 23:42

ภาพแลสงบ ร่มใจ big smile

#4 By KAI DYLAN on 2011-10-31 19:02

ลมเย็นๆ

#3 By [ANA]* on 2011-10-31 10:30

ทะเลที่นี่เงียบสงบน่าเดินเล่นดี big smile

#2 By เปสโลภิกขุ on 2011-10-31 06:08

น้ำสีสวย..น้ำท่วมก็สีสวยเป็นหย่อม ๆ แต่กลิ่นแรงพอกัน เริ่มเหม็นเน่าคลุ้ง ข้าพข้อยหวังอย่างเดียวท่วมคราวนี้สามารถละลายสีแห่งความแตกต่างขัดแย้งให้เจือจางได้ นมัสการหลวงพี่ ระลึกถึงท่านเสมอ..confused smile

#1 By Trichada (101.109.8.239) on 2011-10-31 05:55